• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • zmień

Język:

Waluta:

61 855 13 92 sklep@multistore.pl Infolinia czynna od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00

Zwrot towaru


FORMULARZ ZWROTU DO POBRANIA

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (od 25 Grudnia 2014)

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

FunMarket/Ecotoys Krystian Ślebioda
Prologis Park Poznań Budynek DC2, Sady, ul. Poznańska 16, 62-080 Tarnowo Podgórne

lub mailowo: zwroty@multistore.pl

2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpienu na adres podany powyżej.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez sklep MULTISTORE, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

- nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

- dostarczania prasy; oraz usług w zakresie gier hazardowych.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

FunMarket Krystian Ślebioda
Prologis Park Poznań Budynek DC2, Sady, ul. Poznańska 16, 62-080 Tarnowo Podgórne

 

lub mailowo: zwroty@multistore.pl

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

Procedura reklamacyjna

W przypadku składania reklamacji nabywca zobowiązany jest wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się

http://www.multistore.pl/reklamacja.html

Oto podstawowe zasady:

  • Wraz ze sprzętem klient powinien załączyć numer RMA i dokument zakupu.
  • Sprzęt musi zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu
  • Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną
  • Jeżeli towar nie posiada pełnego wyposażenia nie będzie możliwa ani wymiana takiego produktu na inny o podobnych parametrach, ani tym bardziej korekta dokumentu zakupu i zwrot pieniędzy - w takim przypadku możliwa jest jedynie naprawa "do skutku",
  • Do sprzętu musi być dostarczony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny, co przyczyni się do szybkiego załatwienia reklamacji
  • produkt, do którego nie będzie dołączony dokument zakupu, będący podstawą roszczeń gwarancyjnych, nie będzie przyjęty do reklamacji
  • Klient wysyła produkt na swój koszt za pośrednictwem firmy spedycyjnej; po naprawie sprzęt zostanie odesłany na koszt firmy MULTISTORE.
  • Sklep Multistore jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres seriws@multistore.pl. Sklep Multistore.pl,  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.